Loading
Loading

THACO AUTO sôi nổi với hoạt động thể dục, thể thao sau giờ làm

12/04/2024

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CBNV, nhiều đơn vị thuộc THACO AUTO đã tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa CBNV sau giờ làm việc.

Đoàn Thanh niên THACO sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên 2024

02/04/2024

Chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong tháng 3/2024, Đoàn Thanh niên THACO đã tham gia, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, về nguồn ý nghĩa, sôi nổi.

THACO tổ chức đào tạo chuyên đề “Chiến lược - Quản trị hệ thống THACO và các TĐTV”

25/03/2024

Gần 80 CBNV là lãnh đạo, nhân sự tiềm năng thuộc các Ban NVQT THACO và THISO đã tham gia buổi đào tạo về Chiến lược - Quản trị hệ thống THACO và các TĐTV do Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài trực tiếp giảng dạy.

THACO AGRI đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho chiến lược phát triển

21/03/2024

Nhằm thực hiện chiến lược kiện toàn và nâng cấp nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới, THACO AGRI đang đẩy mạnh các chương trình đào tạo, qua đó nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ nhân sự.