Vừa qua, THACO INDUSTRIES phối hợp với Trường Cao đẳng THACO tổ chức khóa đào tạo Nhận thức tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho hơn 60 nhân sự là quản lý, chuyên viên nghiệp vụ kế toán, tài chính, kế hoạch, quản lý chất lượng, công nghệ… thuộc Nhà máy Sản xuất Thiết bị chuyên dụng.

1920x1280

Khóa đào tạo tập trung vào các nội dung: Tổng quan về An toàn vệ sinh lao động (OHS); các thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu trong bộ tiêu chuẩn 45001:2018; phương pháp áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018 vào thực tế tại các công ty, đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện và cải tiến hiệu quả của hệ thống quản lý OHS…

THACO 1

Được biết, ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Việc áp dụng tiêu chuẩn này sẽ giúp doanh nghiệp thiết lập môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, cải thiện liên tục về sức khỏe và an toàn cho người lao động.

THACO 2

Với chiến lược phát triển bền vững, trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh, THACO INDUSTRIES đặc biệt chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động. Qua khóa đào tạo, các học viên nắm vững nội dung, kỹ năng áp dụng các yêu cầu của hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 vào thực tiễn công việc, tạo môi trường lao động an toàn, thân thiện và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.