Lĩnh vực Nông nghiệp
THACO AGRI

Năm 2017, THACO bắt đầu nghiên cứu, phát triển lĩnh vực nông nghiệp với các dự án đầu tư vào ngành lúa, gạo và hợp tác sản xuất máy móc thiết bị cơ giới nông nghiệp. Năm 2018, thông qua hợp tác chiến lược với HAGL về đầu tư sản xuất nông nghiệp và thông qua việc thành lập tập đoàn THACO AGRI nhằm thực hiện chiến lược đầu tư phát triển nông – lâm nghiệp với các lĩnh vực hoạt động: trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh vật tư nông nghiệp.
 
THACO AGRI kế thừa nền tảng quản trị công nghiệp, mô hình sản xuất kinh doanh được tích hợp, hỗ trợ mạnh mẽ từ các Tập đoàn thành viên cũng như tiềm lực mạnh mẽ từ THACO. Đến nay, THACO AGRI đã sở hữu hơn 48,000ha đất tại Việt Nam, Campuchia, đồng thời, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất trên diện tích hơn 36,000ha của công ty HAGL Agrico [HNG] tại Lào và Campuchia.

slide
slide
slide
slide
TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Tập đoàn nông nghiệp hàng đầu ASEAN vào năm 2025

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Nâng tầm nông nghiệp Việt Nam

CHIẾN LƯỢC

CHIẾN LƯỢC

Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ, hình thành hệ sinh thái trong chuỗi sản xuất trồng trọt cây ăn trái – cây công, lâm nghiệp và chăn nuôi.

Trồng trọt

slide

Chuối

Chuối

slide

Dứa

Dứa

slide

Xoài

Xoài

slide

Sầu riêng

Sầu riêng

slide

Mủ cao su

Mủ cao su

slide

Dứa chế biến

Dứa chế biến

slide

Xoài chế biến

Xoài chế biến

slide

Chuối chế biến

Chuối chế biến

Chăn nuôi bò

slide
slide
slide

Chăn nuôi heo

slide
slide
slide

Trồng trọt

slide

Chuối

Chuối

slide

Dứa

Dứa

slide

Xoài

Xoài

slide

Sầu riêng

Sầu riêng

slide

Mủ cao su

Mủ cao su

slide

Dứa chế biến

Dứa chế biến

slide

Xoài chế biến

Xoài chế biến

slide

Chuối chế biến

Chuối chế biến

Chăn nuôi bò

slide
slide
slide

Chăn nuôi heo

slide
slide
slide

TIN TỨC

  • Ô tô
  • Nông nghiệp
  • Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ
  • Đầu tư & Xây dựng
  • Logistics
  • Thương mại & dịch vụ