icon

VĂN HÓA THACO

Với mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới, mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác, xã hội và phát triển kinh tế đất nước với tinh thần “Tận tâm phục vụ”, THACO không ngừng đầu tư phát triển sức mạnh nội sinh, đổi mới tư duy và hành động, nâng chất, nâng tầm của đội ngũ nhân sự. Để làm được những điều này, một trong những yếu tố quan trọng để điều hành, quản trị công ty phải kể đến chính là văn hóa THACO.

Luôn quan niệm CBNV là nguồn lực quan trọng tạo nên sự thành công và phát triển bền vững, văn hóa THACO hướng đến việc xây dựng một đội ngũ nhân sự có ý chí mạnh mẽ; thái độ làm việc tích cực; tính năng động, sáng tạo và ý thức trau dồi năng lực chuyên môn trong môi trường kỷ luật, đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty, qua đó trở thành người hữu ích của xã hội, đất nước.

Với những đặc thù của lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đòi hỏi chất lượng và tầm nhìn về sự phát triển bền vững, THACO lấy đặc tính công nghiệp làm nền tảng, định hướng xây dựng văn hóa. Theo đó, công ty đề cao và tập trung nâng cao ý thức kỷ luật, hành động kỷ luật, con người kỷ luật để hình thành văn hoá kỷ luật, qua đó phát triển nguồn nhân lực có tác phong công nghiệp, ứng xử chuẩn mực nhằm hình thành đội ngũ nhân sự có đức tính: Nhân văn - Tận tâm - Trung thực - Năng động - Sáng Tạo - Kỷ Luật.

THACO tập trung phát triển, bồi dưỡng con người THACO với văn hóa kỷ luật dựa trên tiêu chuẩn nguyên tắc 8T: Tận tâm – Trung thực – Trí tuệ - Tự tin – Tôn trọng – Trung tín – Tận tình – Thuận tiện.

Bên cạnh tính kỷ luật, văn hóa THACO còn đề cao tính nhân văn “đóng góp, cống hiến cho xã hội” thông qua sản phẩm và dịch vụ, luôn thể hiện “trách nhiệm với xã hội”. Trong những năm qua, “Tiêu chí 8 chữ T” đóng vai trò giá trị cốt lõi trong Văn hóa THACO mà mỗi CBNV hướng đến, góp phần tạo nên hình ảnh thương hiệu của THACO, tiêu biểu cho nền công nghiệp của đất nước.

Đồng thời, công ty tạo môi trường làm việc đặc thù và ưu việt để nhân sự phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu hội nhập, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đất nước. Văn hóa THACO thể hiện tính đại diện của một doanh nghiệp không chỉ ở sản phẩm hay thương hiệu, mà còn thể hiện ở mỗi nhân sự thông qua cách ứng xử trong công việc và đời sống hàng ngày, với phương châm “Mỗi nhân sự là một đại sứ của thương hiệu”.

NĂM

Hình thành và phát triển

LĨNH VỰC

Sản xuất và kinh doanh

NHÂN SỰ

Làm việc tại 4 quốc gia

TỶ ĐỒNG

Nộp ngân sách Nhà nước
năm 2023

GIÁ TRỊ CỐT LÕI (8 chữ T)

Sự nỗ lực vượt khó, tự tin, trí tuệ, kỷ luật và ý chí, nghị lực của người sáng lập cùng với đội ngũ nhân sự có thái độ làm việc tích cực, ý thức đóng góp cống hiến đã hình thành nên văn hóa THACO thể hiện qua giá trị cốt lõi là:

icon
TẬN TÂM
icon
TRUNG THỰC
icon
TRÍ TUỆ
icon
TỰ TIN
icon
TÔN TRỌNG
icon
TRUNG TÍN
icon
TẬN TÌNH
icon
THUẬN TIỆN

Bài hát truyền thống

Tổng hợp bài hát truyền thống của Tập đoàn THACO

Trường Hải Niềm Tin
Chu Lai Trường Hải Ca
Bến Bờ Yêu Thương
Như Cánh Chim Lạc
THACO Ngày Mới

Hoạt động nội bộ

Với mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành của Việt Nam và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới, THACO không ngừng đầu tư phát triển sức mạnh nội lực, đổi mới tư duy và hành động, nâng chất, nâng tầm của đội ngũ nhân sự. Để làm được những điều này, một trong những công cụ quan trọng để điều hành, quản trị tập đoàn phải kể đến chính là văn hóa THACO.