Loading
Loading

Thư chúc Tết 2022 của Chủ tịch HĐQT

01/01/2022

Thư chúc Tết 2022 của Chủ tịch HĐQT

Thư chúc Tết 2021 của Chủ tịch HĐQT

01/01/2021

Năm 2020, thế giới đã trải qua cuộc suy thoái kinh tế lớn và rộng khắp do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia đã phòng chống dịch hiệu quả và kinh tế vẫn tăng trưởng dương đạt 2,91%. Là doanh nghiệp lớn của đất nước, THACO đã tích cực tham gia phòng chống dịch giữ được an toàn cho toàn thể CBNV, quý khách hàng, đối tác và đã nỗ lực duy trì, ổn định hoạt động sản