Từ ngày 02-04/10/2023, hơn 200 nhân sự là lãnh đạo, quản lý, nhân sự tiềm năng Khu liên hợp Snuol, Koun Mom (Campuchia) và Văn phòng Điều hành Gia Lai thuộc THACO AGRI đã tham gia khóa đào tạo chuyên đề “Chiến lược - Quản trị hệ thống THACO và các Tập đoàn thành viên” và “Phát triển khả năng lãnh đạo” do ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO trực tiếp đào tạo.

1920x1280

Khóa đào tạo gồm 2 phần: Phần 1 là chuyên đề Chiến lược - Quản trị hệ thống THACO và các Tập đoàn thành viên với các nội dung chính: khái niệm chiến lược, quản trị hệ thống; chiến lược - quản trị hệ thống THACO; cấu trúc, chức năng của các Ban NVQT THACO; chiến lược và mô hình hoạt động của các Tập đoàn thành viên; Phần 2 với chuyên đề đào tạo “Phát triển khả năng lãnh đạo”, Tổng Giám đốc THACO đã chia sẻ về hành trình phát triển lãnh đạo, các tố chất cần có của người lãnh đạo, cách phát triển bản thân, sống có chủ đích...

THACO 1

Khóa đào tạo giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các Xí nghiệp, Khu liên hợp và Văn phòng điều hành THACO AGRI; góp phần xây dựng, phát triển lực lượng nhân sự sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn “Con người công nghiệp”, đáp ứng Chiến lược sản xuất nông nghiệp quy mô của THACO AGRI.

THACO 3

Ông Lê Thanh Hoàng - Tổng Giám Đốc KLH Snuol chia sẻ: “Thông qua buổi đào tạo, cá nhân tôi cũng như các anh chị đang làm việc tại Khu liên hợp Snuol nắm vững về mô hình quản trị của THACO và các Tập đoàn thành viên, từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tốt vai trò của mình để góp phần vào sự phát triển của THACO AGRI, đồng hành với THACO, phát triển cùng đất nước.”

Anh Võ Quang Lộc - Trưởng phòng Nhân Sự Xí nghiệp Bò KLH Koun Mom chia sẻ: “Buổi đào tạo đã giúp tôi có cơ hội nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình, đồng thời sẵn sàng đón nhận những thách thức mới. Tôi mong rằng sẽ được tham gia nhiều lớp học bổ ích như vậy để hoàn thiện bản thân hơn.”

THACO 2

Bên cạnh khóa đào tạo, Ban Đào tạo THACO cũng thực hiện việc khảo sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị, hiện trạng và nhu cầu đào tạo của các Xí nghiệp, Khu liên hợp của THACO AGRI để lập Đề án đào tạo và thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp; thiết lập bộ máy và phát triển đội ngũ nhân sự thực hiện công tác đào tạo của THACO AGRI (nhất là đội ngũ giảng viên nội bộ).