Ngày 18/12, THACO chính thức triển khai thực hành 5S tại Văn phòng Sadora. Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu suất công việc, tạo ra môi trường làm việc thuận tiện, hiệu quả cho CBNV làm việc tại đây.

1920x1280
Ông Phạm Minh Hiệp - Trưởng phòng Kế hoạch & Quản trị Hành Chính THACO đào tạo thực hành 5S cho CBNV tại Văn phòng Sadora

Thuật ngữ 5S xuất phát từ Nhật Bản gồm: Sàng lọc (S1), Sắp xếp (S2), Sạch sẽ (S3), Săn sóc (S4), Sẵn sàng (S5). Đây là phương pháp hàng đầu được Tập đoàn áp dụng trong quy trình sản xuất, văn phòng làm việc nhằm tối ưu hóa sự thuận tiện, an toàn; qua đó tăng năng suất lao động, giảm sự lãng phí và hình thành thói quen tốt cho CBNV.

Thực hành 5S đã được áp dụng tại Văn phòng Tổng quản từ tháng 2/2023, mang lại những thay đổi tích cực trong quá trình tổ chức, sắp xếp công việc của CBNV; qua đó tối ưu hóa không gian làm việc, xây dựng tính đồng đội. Phát huy tinh thần đó, đầu tháng 12/2023, THACO tiếp tục triển khai thực hiện 5S áp dụng tại Văn phòng Sadora. Theo đó, Ban Hành chính THACO đã lên kế hoạch kế hoạch thực hiện; tổ chức đào tạo 5S cho CBNV; thành lập Ban chỉ đạo và chính thức triển khai đến CBNV.

THACO 1

Việc thực hiện 5S là một quá trình dài, cần sự duy trì và chung tay góp sức của từng CBNV. Đây không chỉ là bước quan trọng trong quản lý không gian làm việc mà còn là sự cam kết của THACO trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, hướng đến các giá trị bền vững. Đồng thời, THACO duy trì tác phong công nghiệp, xây dựng môi trường làm việc “Văn hóa và Thuận tiện” cho CBNV, góp phần cho sự phát triển chung của Tập đoàn.