Thư chúc Tết 2019 của Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương