Kính gửi: Toàn thể cán bộ công nhân viên Thaco!

Năm 2014, nền kinh tế Việt Nam được điều hành theo hướng tăng trưởng nhẹ so với năm 2013 trong điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định: lạm phát được kiềm chế, tăng trưởng tín dụng hợp lý, lãi suất phù hợp và tỷ giá được điều chỉnh nhẹ.Tuy nhiên, đại bộ phận doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn trong lộ trình tiếp tục tái cấu trúc theo hướng phát triển bền vững và hội nhập trước xu thế cạnh tranh gay gắt hơn. Nguồn nhân lực tiếp tục được sàng lọc khắt khe hơn cho phù hợp với cấu trúc mới của doanh nghiệp và của nền kinh tế.

Năm 2014 cũng được xem là năm mà Thaco xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có tăng trưởng cao một cách sát thực và tự tin thực hiện được kế hoạch đề ra, dựa trên kết quả rất đáng khích lệ đã đạt được trong năm 2013. Đồng thời, Thaco cũng định vị năm 2014 là năm đặt nền tảng để thực hiện chiến lược phát triển mới trong bối cảnh hội nhập Asean giai đoạn 2015-2018. Do vậy, trong năm 2014, ngoài việc thực hiện kế hoạch đã đề ra từ đầu năm thì Thaco cần tập trung những định hướng quan trọng cho chiến lược hội nhập 2015-2018 sau đây:

Về kinh doanh xe thương mại (xe tải và xe bus): Dựa trên kinh nghiệm và những thành quả đạt được về phát triển sản phẩm xe bus để đẩy mạnh nghiên cứu kỹ thuật, gia tăng nội địa hoá nhằm đảm bảo chất lượng ổn định cho một số sản phẩm xe tải chiến lược. Cố gắng tăng cao thị phần cho dòng xe tải nặng và xe chuyên dụng.

Về kinh doanh xe du lịch: Tiếp tục gia tăng giá trị thương hiệu, thị phần cho dòng xe Kia thông qua phát triển và giữ vững doanh số của các mẫu xe chiến lược như: K3, Picanto, New Sorento. Tiếp tục gia tăng doanh số, thị phần cho dòng xe Mazda dựa trên những thành quả nổi bật đã đạt được của Mazda trong năm 2013. Tiếp tục đầu tư phát triển thương hiệu xe Peugeot, đảm bảo là thương hiệu xe cao cấp của châu Âu trên thị trường Việt Nam.

Về sản xuất tại khu Cơ khí Ô tô Chu Lai - Trường Hải: Tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật, đầu tư máy móc và thiết bị để nâng cao công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa một cách hợp lý và mang lại hiệu quả. Nâng cao công tác quản trị sản xuất, bố trí nhân sự hợp lý, hạn chế tuyển dụng nhân sự mới nhằm nâng cao năng suất, đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng so với năm 2013. Phát triển sản xuất xe chuyên dụng một cách chủ động về công nghệ và nguyên vật liệu.

Về giao nhận vận chuyển: Tiếp tục mở rộng và quy hoạch cảng Chu Lai - Trường Hải có các phân khu chức năng khai thác: hàng container, hàng rời, hàng chất lỏng, khí và hàng nông lâm sản. Đầu tư thêm tàu Trường Hải Star 3 có trọng tải 10.000 tấn (650 teu) để khai thác tuyến Tp.Hồ Chí Minh - Chu Lai nhằm đưa công tác giao nhận vận chuyển thành ngành nghề kinh doanh mới của công ty.

Về hệ thống bán lẻ: Nghiên cứu để đưa ra được chiến lược phát triển hệ thống showroom trực thuộc và đại lý đến năm 2018, trong đó chú trọng phương pháp quản trị đặc thù, ưu việt mang bản sắc riêng của Thaco và đảm bảo có tính cạnh tranh cao.

Về quản trị nhân sự: Dựa trên những triết lý, quan điểm và phương pháp quản trị nhân sự trong những năm qua (mà bước đầu đạt được những thành quả nhất định). Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và thực hiện ngay chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2018 một cách toàn diện, thông qua kiện toàn các chính sách, quy chế, quy định có tính nguyên tắc, đồng thời đảm bảo ứng dụng một cách linh hoạt trong thực tế.

Về quản trị tài chính kế toán: Tiếp tục triển khai chương trình "kế toán quản trị song hành", đặc biệt chú trọng những phân khúc trong chuỗi giá trị mà công tác kế toán quản trị còn yếu. Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện và yêu cầu một cách nhất quán để cán bộ kế toán phải tham gia bộ máy quản lý tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về văn hoá doanh nghiệp: Triển khai biên soạn đề án "Văn hoá Thaco", trong đó trước mắt đề cao và tập trung nâng cao ý thức kỷ luật, hành động kỷ luật, con người kỷ luật, hướng đến hình thành văn hoá kỷ luật, xem đây là điều kiện tất yếu để mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực của Thaco trong điều kiện hội nhập sắp tới.

Về hoạt động của văn phòng tổng quản, các văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Chu Lai và các chi nhánh khu vực: Tiếp tục kiện toàn bộ máy, vận hành các bộ phận nghiệp vụ như: Nhân sự, Hành chính, Kế hoạch, Marketing, Tài chính Kế toán, Văn hoá Truyền thông, Công nghệ Thông tin, đảm bảo quản trị và hỗ trợ xuyên suốt trong toàn hệ thống.

Năm 2014 được xem là năm chuẩn bị của Thaco cho giai đoạn ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phải hội nhập khu vực Asean vào năm 2015 đến 2018, với sự cạnh tranh hết sức khốc liệt khi thuế suất nhập khẩu được giảm dần về bằng 0%. Do vậy, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên hãy nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị cho hội nhập khu vực Asean 2015-2018 trên tinh thần "Vượt qua thách thức, phát triển bền vững" của Thaco trong suốt quá trình phát triển, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng 2011- 2013 vừa qua.

Kính chào thân ái và đoàn kết.


Chủ tịch Hội đồng Quản trị

chu ky chu duong_3_1 (1)
Trần Bá Dương