unnamed.jpg
 
Nhằm chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, ngày 09/6/2021, THACO AUTO – Tập đoàn con của THACO đã trao tài trợ 10 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam. Số tiền tài trợ sẽ được dùng để mua vaccine tiêm phòng Covid-19 cho người dân tại địa phương.
 
Với tinh thần “THACO thể hiện trách nhiệm với xã hội”, từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, THACO đã hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch trong cả nước với kinh phí hơn 40 tỷ đồng.