1.Chuẩn bị vận chuyển heo từ trang trại lên xe EDIT.jpg
 
Chuẩn bị vận chuyển heo từ trang trại lên xe
 
Tháng 9/2021, trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng và nhu cầu về lương thực, thực phẩm được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, THILOGI và Việt Đan vẫn nỗ lực hoạt động và thực hiện kế hoạch vận chuyển gần 6.200 con heo giống từ Bình Định đến An Giang.
 
2. Heo giống có trọng lượng từ 80-120 kg_con EDIT.jpg
 
Heo giống có trọng lượng từ 80-120 kg/con
 
 
Heo giống được bố trí vận chuyển khoảng 150 con/xe
 
3. Heo giống được bố trí vận chuyển khoảng 150 con_xe(1)  EDIT.jpg
 
Heo giống được bố trí vận chuyển khoảng 150 con/xe
 
Mỗi con heo nặng từ 80-120kg, THILOGI đã sắp xếp 150 con/ xe thay vì các loại heo khác có thể vận chuyển 270-400 con/xe. Để đảm bảo tiến độ và các yêu cầu phòng dịch, một số biện pháp xử lý an toàn dịch bệnh được THILOGI chú trọng. Phương tiện vận chuyển được tập kết tại nơi nhận gia súc trước 12 tiếng và tiến hành khử khuẩn, vệ sinh và kiểm tra sàn xe trước khi nhận heo. Xe cũng phải đảm bảo trước đó 3 ngày không vận chuyển gia súc ốm, chết hoặc vận chuyển đến nơi có dịch bệnh. Ngoài ra, cả phương tiện và lái xe phải cách ly đủ 48 giờ trước khi thực hiện chuyến vận chuyển đầu tiên và cách ly 8-12 giờ cho chuyến kế tiếp.
 
Tính đến giữa tháng 9, THILOGI đã vận chuyển gần 2.300 con trong tổng số gần 6.200 con heo giống. Ngoài ra, trong nửa đầu tháng 9, công ty cũng đã vận chuyển gần 300 con heo cụ kỵ (có trọng lượng 100-140kg/con) từ An Giang đến Bình Định cho Việt Đan.