bang-khen-Dong-Thap.jpg

Ngày 06/02/2013 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định số 15/QĐ-UBND về việc trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Trong 4 năm từ 2010 đến 2013, mỗi năm, Thaco đều hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong công tác xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng bào chính sách ở địa phương, với tổng kinh phí lên đến hơn 1 tỷ đồng.