Nhặt được của rơi, tìm người trả lại là hành động đẹp có ý nghĩa nhân văn trong cuộc sống. Trong tháng 7 vừa qua, Công ty TNHH DVQL BĐS SALA đã ghi nhận 7 CBNV trong khi thực hiện nhiệm vụ hằng ngày đã phát hiện và giao trả lại những đồ vật để quên/thất lạc như điện thoại, máy tính xách tay, ví tiền, túi xách cho đồng nghiệp và khách hàng.

Chương trình Gương “Người tốt, việc tốt” do Công ty SALA tổ chức vào năm 2019, nhằm ghi nhận, biểu dương các cá nhân có hành động tốt; đồng thời, góp phần nâng cao hình ảnh CBNV, xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thuận tiện thể hiện đúng triết lý văn hóa THACO là lan tỏa các giá trị tốt đẹp ra cộng đồng.  

DANH SÁCH GƯƠNG “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” THÁNG 7/2023
STT HỌ & TÊN BỘ PHẬN/ PHÒNG BAN ĐƠN VỊ/ TỔ CHỨC
1 Lê Thị Hồng Nghi Phòng vệ sinh - giúp việc Emart Sala
2 Nguyễn Đức Thắng Phòng Bảo vệ - giữ xe Ban dự án
3 Tổ Bảo vệ tuần tra cơ động Phòng Bảo vệ - giữ xe Thisomall
4 Nguyễn Thị Mỹ Linh Phòng vệ sinh - giúp việc Emart Sala
5 Trần Đình Tiến Mỹ Phòng Bảo vệ - giữ xe CBM
6 Ong Thị Đông Phòng vệ sinh - giúp việc Emart Sala
7 Lê Thị Kim Chi Phòng vệ sinh - giúp việc   Emart Sala