^62CA5D5419A10F13B89503DE46E08046793DF4F39958008FF8^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Trong năm 2015, Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội và tổ chức hiệu quả các hoạt động, phong trào thanh niên tại cơ sở như: chương trình “Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình”; “Chung sức trẻ cùng ngư dân bám biển”; “Thắp sáng đường quê”; “Nước sạch cho em”; hỗ trợ chăm lo tết cho người nghèo… và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.