trung bay forland (5).jpg

Chương trình thu hút gần 40 khách hàng đến tham quan, tìm hiểu về đặc tính kỹ thuật, giá trị sử dụng, khả năng khai thác của sản phẩm Thaco Forland do THACO nghiên cứu, phát triển và nâng cấp. Chất lượng ổn định, khả năng khai thác cao, giá hợp lý, thu hồi vốn nhanh, chế độ bảo hành ưu việt, phụ tùng thay thế đầy đủ, kịp thời là những thế mạnh của xe Thaco Forland, được phần lớn khách hàng tham dự chương trình quan tâm và đánh giá cao. Kết thúc chương trình có 3 hợp đồng được ký kết và nhiều khách hàng dự định sẽ đầu tư xe trong thời gian tới.

trung bay forland (6).jpg

trung bay forland (1).jpg