^D6EDC6B80D628BCF64F36AB85C06700AF058AAD489DCE14081^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Chương trình đã thu hút gần 100 khách hàng là các cá nhân, doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội và khu vực lân cận đến tham quan, tìm hiểu về đặc tính kỹ thuật, giá trị sử dụng, khả năng khai thác của sản phẩm xe ben Thaco Forland mới do THACO nghiên cứu, phát triển và nâng cấp. Chất lượng ổn định, khả năng khai thác cao, giá hợp lý, thu hồi vốn nhanh, chế độ bảo hành ưu việt, phụ tùng thay thế đầy đủ, kịp thời là những thế mạnh của xe ben Thaco Forland, được phần lớn khách hàng tham dự chương trình quan tâm và đánh giá cao. Nhiều khách hàng cho biết có kế hoạch đầu tư sản phẩm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. 

^1616301E2C1EA8665E5D01363716D7796FFD54120C80EC3532^pimgpsh_fullsize_distr.jpg