hop-quan-trị-sr-KIA-4.jpg

hop-quan-trị-sr-KIA-(1).jpg

Chương trình họp đã tập trung phân tích thực trạng, các bất cập trong hoạt động của Showroom, ghi nhận đóng góp của các đơn vị; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống showroom Kia, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 
 
hop-quan-trị-sr-KIA-(2).jpg

hop-quan-trị-sr-KIA-(3).jpg

Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại KVBB vào thứ 5, ngày 23/6 tới.