Web-Tai.final.JPG

Đây là cẩm nang điện tử chuyên cung cấp thông tin về tổng thể hoạt động kinh doanh sản phẩm xe tải của Thaco, bao gồm thông tin về sản phẩm, thông tin về hệ thống dịch vụ phụ tùng, mạng lưới phân phối, chương trình khuyến mãi và các tin tức, sự kiện của hoạt động kinh doanh xe tải Thaco. Công ty Thaco CV thông tin đến CB.CNV toàn hệ thống biết để truy cập, thuận tiện cho công việc và giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu.