^8236F0B9DC0E655FA9A073BCE17F234F46F669A718E174A45D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Các em học sinh đươc tuyên dương lần này là những cá nhân xuất sắc được chọn lọc từ 84 ngàn học sinh, sinh viên từ các cấp công đoàn trong toàn tỉnh. Công đoàn cơ sở THACO có hai em đạt tiêu chuẩn được nhận thưởng là em Lê Minh Quân, học giỏi 5 năm liền, là con của anh Lê Ngọc Duy, P. Quản đốc đồng sơn, CN Bình Tân; em Nguyễn Trần Mỹ Duyên, học giỏi 5 năm liền, là con anh Nguyễn Anh Quốc, Kỹ thuật viên đồng, CN An Lạc. 

^8C998B3991BD33EC769BFD1752194DCA3496B80CBB5F9742A2^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Chương trình không những có ý nghĩa khích lệ các em nỗ lực học giỏi, rèn luyện tốt mà còn giúp các bậc phụ huynh yên tâm công tác, sống và làm việc tốt hơn để trở thành những tấm gương sáng cho các con noi theo.