pccc (1).jpg

pccc (4).jpg

Tại khóa huấn luyện, học viên được học cách sử dụng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và thực hành các phương án chữa cháy theo tình huống giả định. Kết thúc khóa học, toàn bộ học viên nắm được những lý thuyết cơ bản trong nghiệp vụ PCCC, đồng thời thực hiện đúng các thao tác trong nội dung diễn tập và làm bài thu hoạch để cấp Chứng chỉ PCCC theo quy định của pháp luật.

pccc (3).jpg

pccc (2).jpg