họp-chuyên-đề-xe-thương-mại.jpg

Cuộc họp đã được nghe các tham luận về hoạt động kinh doanh phụ tùng xe thương mại, công tác thị trường và công tác bán hàng trong hoạt động kinh doanh phụ tùng, giới thiệu về các vật tư phụ tùng được sản xuất tại Chu Lai… góp phần nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động kinh doanh phụ tùng và tác nghiệp với hệ thống cho các cửa hàng trưởng/KDPT tại mỗi đơn vị.