hop giao ban - 1.jpg

Tại hai cụm Showroom xe thương mại TP.HCM+2 và Miền Trung, cuộc họp tập trung về công tác phối hợp bán xe tải nặng, đầu kéo, ben nặng, sơ mi rơ móc; công tác dịch vụ sau bán hàng cũng như phân chia địa bàn sửa chữa lưu động 24/24 cho từng đơn vị trong cụm; quy trình và cách thức tư vấn bán hàng xe TM cho khách hàng.

hop giao ban - 2.jpg
 
Tại hai cụm Showroom xe du lịch Miền Trung và Đông Nam Bộ, cuộc họp thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm gia tăng doanh số và thị phần cho từng dòng xe du lịch, cũng như phân chia thị trường cho mỗi đơn vị trong từng cụm; đồng thời tăng cường chia sẻ công tác quản trị thị trường, quản trị bán hàng giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng đã thảo luận phương án triển khai và vận hành trung tâm đào tạo tại mỗi cụm theo định hướng của tổng công ty.