PCCC---1.jpg

Buổi diễn tập bao gồm hướng dẫn lý thuyết và thực hành các tình huống giả định khi có đám cháy xảy ra, nhằm giúp CB.CNV hiểu rõ tầm quan trọng của công tác PCCC tại doanh nghiệp, đồng thời trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và cứu nạn cứu hộ trong các tình huống thực tế. 

PCCC---2.jpg