dao tao - TM - 1.jpg

Với phương pháp thuyết giảng và thảo luận nhóm, thông qua khóa đào tạo, các học viên hiểu rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ, định hướng phát triển của vị trí TNBH; đồng thời được trang bị kiến thức về công tác xây dựng chỉ tiêu, lập kế hoạch và quản lý hoạt động nhóm, kiến thức về Dịch vụ phụ tùng và Marketing cho các dòng xe Thương mại.
 
dao tao - TM - 2 (1).jpg

Sau khóa đào tạo, các TNBH sẽ áp dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế để công tác quản lý điều hành nhóm được hiệu quả, từ đó gia tăng doanh số bán hàng cho nhóm và đơn vị.