dao-tao-BV---1.jpg 

Khóa học được tổ chức nhằm đào tạo, huấn luyện các kỹ năng, tác phong giao tiếp, cách xử lý tình huống khẩn cấp trong quá trình làm việc thực tế, qua đó giúp học viên nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác bảo vệ tại đơn vị.
 
dao-tao-BV---2.jpg
 
Đợt 2 của chương trình “Đào tạo nghiệp vụ Bảo vệ chuyên nghiệp” sẽ diễn ra vào ngày 24/4/2016 cho các đơn vị còn lại. 

dao-tao-BV---3.jpg