image011.jpg

Tổng cộng đã có 40 lượt xe dự và các tài xế đều đánh giá chương trình rất tốt và mong muốn THACO tiếp tục nhân rộng mô hình này.  bệnh viêm da dị ứng


image013.jpg