TD---Mazda---1.jpg

Chương trình thu hút 632 khách hàng tham gia với 492 lượt lái thử các mẫu xe Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, CX-5, CX-9, BT-50... Kết quả có 80 hợp đồng được ký kết và 98 khách hàng tiềm năng sẽ mua xe trong thời gian tới.

TD---Mazda---3.jpg

TD---Mazda---2.jpg