^CAA7067FA5A8BA04368E8C1D90396310C636ECEFC84A17061B^pimgpsh_fullsize_distr.jpg 

Chương trình tập huấn nhằm trang bị cho học viên các kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm theo thông tư số 47/2014 của Bộ Y tế; công tác bếp ăn một chiều, công tác lưu mẫu và tiếp đoàn kiểm tra; quản lý chi phí, định lượng, lên thực đơn và sắp xếp dụng cụ nhà bếp.

^EE9EEFD2346F723A5415376BB7747B61665D97A9FD48DD87BC^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
 
Kết thúc chương trình, các học viên tham gia đã được cấp chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế TP.HCM.