Vừa qua, THILOGI tổ chức lớp đào tạo “Kỹ năng xử lý tình huống: What happens when cargo unclaimed?” cho các nhân sự là quản lý, chuyên viên thuộc Ban Kinh doanh.

Lớp đào tạo do ông Bùi Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển THILOGI giảng dạy, trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống như: hàng hóa không có người nhận sẽ được xử lý như thế nào, đơn vị chịu trách nhiệm khi hàng hóa không có người nhận… từ đó nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong giao nhận hàng hóa.

1920x1280-Recovered-Recovered

Hoạt động đào tạo nội bộ sẽ được THILOGI tiếp tục triển khai với các chuyên đề như: “7 công cụ quản lý chất lượng”, “Hệ thống Push và Pull trong quản trị chuỗi cung ứng” và “Giới thiệu về kinh tế vi mô” cho nhân sự các phòng, ban tại Văn phòng cảng Chu Lai.

Các khóa đào tạo nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự, gia tăng hiệu quả công việc, đồng thời góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích mỗi CBNV nỗ lực học hỏi, phát triển bản thân, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn.