Ngày 20/5/2022, Công ty Vận tải biển THILOGI đã hoàn tất quá trình bảo dưỡng, sơn mới và thay đổi nhận diện của tàu Trường Hải Star 2 thuộc đội tàu Trường Hải Star.

Tàu Trường Hải Star 2 có chiều dài 90,6m, rộng 15,4m, sức chứa 294 teus. Tàu được đưa vào sử dụng từ tháng 3/2008, vận chuyển hàng hóa đường biển nội địa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của THACO và các doanh nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

THILOGI đã tiến hành bảo dưỡng một số hạng mục; thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển. Về nhận diện, hai bên mạn tàu được bổ sung logo THILOGI nhằm tăng nhận diện thương hiệu, phù hợp với tên gọi mới của Công ty Vận tải biển THILOGI. Tàu được sơn mới hơn 6.600 m2 với gam màu xanh chủ đạo - tượng trưng cho biển cả và bầu trời cùng logo THILOGI màu trắng được tạo hình tinh tế, thể hiện khát vọng vươn ra biển lớn. Dự kiến, tàu Trường Hải Star 3 cũng sẽ được bảo dưỡng và thay đổi nhận diện mới trong tháng 6/2022.

 

 Tàu được sơn mới hơn 6.600 m2 với gam màu xanh chủ đạo - tượng trưng cho biển cả và bầu trời cùng logo THILOGI màu trắng được tạo hình tinh tế, thể hiện khát vọng vươn ra biển lớn.

Thay đổi nhận diện Tàu Trường Hải Star 2