Trung tâm có chức năng đánh giá tay nghề ở trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp với 3 nghề: Công nghệ Ô Tô, Cắt gọt kim loại, Hàn để công nhận thợ từ 1 đến 3, nhằm giúp các nhà tuyển dụng đánh giá và bố trí nhân sự phù hợp. Trung tâm được quyền đánh giá và cấp chứng nhận nghề cho nhân sự tại các tỉnh ở khu vực Nam Trung bộ.

trung-tam-danh-gia.jpg

Sự ra đời của trung tâm tạo điều kiện nâng cao kỹ năng tay nghề cho đội ngũ giáo viên nhà trường, đồng thời tạo uy tín của trường CĐN Chu Lai Trường Hải tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên và trên cả nước.