imgpsh_fullsize_anim (1).jpg

Ngày 19/7, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện thẩm định phương án thành lập khu lưu trú tại chỗ tại KCN THACO Chu Lai. Đoàn đã nghe báo cáo về các phương án, đồng thời đi kiểm tra thực tế tại các khu vực dự kiến xây dựng khu lưu trú.

imgpsh_fullsize_anim.jpg

Qua kiểm tra, thẩm định, đoàn đánh giá cao công tác phòng chống dịch tại KCN THACO Chu Lai thời gian qua, đặc biệt là việc chủ động lập phương án tổ chức lưu trú tại chỗ cho cán bộ, công nhân các nhà máy, đơn vị; xây dựng kịch bản ứng phó khi xuất hiện ca bệnh trong KCN và chuẩn bị nguồn lực xây dựng “khu sản xuất khép kín” theo phương châm “3 tại chỗ” nếu dịch bệnh xảy ra... Đoàn đã đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch THACO Chu Lai bổ sung một số các yêu cầu theo quy định để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

imgpsh_fullsize_anim (2).jpg

Việc xây dựng phương án thành lập khu lưu trú tại chỗ nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của các nhà máy, đơn vị tại KCN THACO Chu Lai diễn ra liên tục, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất việc làm, tạm ngừng việc của người lao động khi có dịch, đồng thời thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cán bộ, công  nhân, vừa duy trì và phát triển kinh tế.