500DN.jpg

Theo Bảng xếp hạng VNR500, THACO được xếp thứ 40/500 trong “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”, tăng 22 bậc so với kết quả xếp hạng năm 2014, và xếp thứ 6/500 trong “Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam”, tăng 5 bậc so với kết quả xếp hạng năm 2014. Lễ công bố chính thức Bảng xếp hạng VNR500 năm 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 12/01/2016 tại Khách sạn Rex, Thành phố Hồ Chí Minh.