^2F860DCAB1D1A73332BEFC307AF67200D84CBFBD718360714A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

^A705B4DA4149F69E702AF28C877ECF1E23299A799E38ECA9A1^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Đây là dịp để CB.CNV THACO bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ đi trước đã cống hiến, hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam cũng như tinh thần “THACO thể hiện trách nhiệm với xã hội”.

^813E949423C6021A80644BD3127602937BA47F4A666306896A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg