TRAO TANG NHA TINH NGHIA GIA THUY.jpg

Ông Dược là thương binh 4/4 có hoàn cảnh khó khăn, THACO đã ủng hộ 30 triệu đồng nhằm hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng ngôi nhà với mong muốn giúp đỡ gia đình yên tâm ổn định cuộc sống. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần tương thân tương ái của THACO.

TRAO TANG NHA PHUONG GIA THUY 2.jpg