THACO-RA-QUAN--hình-chính.jpg

Tại Chu Lai, tham dự lễ ra quân có ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam; cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành. Về phía THACO, có ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO.

THACO RA QUAN (12).jpg

Tại các buổi lễ, CB.CNV đã được nghe Thông điệp đầu năm 2020 của Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương. Thông điệp chỉ rõ: Năm 2020 là năm thứ ba THACO thực hiện chiến lược phát triển trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành, trong đó Ô tô và Cơ khí là chủ lực, 02 lĩnh vực chính là Nông nghiệp và Đầu tư Xây dựng, 02 lĩnh vực hỗ trợ là Logistics và Thương mại Dịch vụ. Do đó, phải thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đồng thời đẩy nhanh chương trình tái cấu trúc, kiện toàn công tác quản trị cho mỗi lĩnh vực sản xuất kinh doanh và cho THACO Group. 

THACO RA QUAN (8).jpg

Năm 2020 được xem là rất thách thức trong bối cảnh ngành sản xuất kinh doanh ô tô cạnh tranh gay gắt và khốc liệt hơn từ trước đến nay, cũng là năm THACO bước vào giai đoạn phát triển đa ngành với quy mô lớn nên đòi hỏi mỗi cán bộ nhân viên nhất là trong đội ngũ lãnh đạo phải tập trung cao độ, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, của bộ phận, đơn vị mà mình phụ trách. Đồng thời, chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ đồng nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức chung trên tinh thần tận tâm, trung thực và sáng tạo. Thực hiện tốt kế hoạch 2020 đề ra, nghĩa là đã tạo ra nền tảng, sức mạnh mới cho THACO phát triển ổn định và bền vững hơn nữa trong những năm tiếp theo, góp phần phát triển đất nước.

DL PMH (8).jpg

DL PMH (7).jpg

DL PMH (2).jpg


CN Binh Dinh (2).jpg

DL Quang Ninh (2).jpg

KM Truong Chinh.jpg

Hưởng ứng thông điệp, đại diện các đơn vị cũng đã phát biểu hưởng ứng thông điệp, nêu cao quyết tâm, tinh thần nỗ lực cống hiến, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.