LUX03284.JPG
 
LUX03308.JPG

Hội nghị đã được nghe ông Phạm Văn Tài – Tổng Giám đốc THACO Ô tô trình bày về chiến lược sản xuất kinh doanh của Thaco Group, THACO Ô tô; đồng thời nghe trình bày các Chiến lược về Sản xuất, phân phối và bản lẻ xe du lịch, xe tải - bus, kế hoạch công tác quản trị (phân phối đầu ra và bán lẻ) 6 tháng cuối năm 2019; Chiến lược sau năm 2018 Kinh doanh các dòng xe; chiến lược các khối, ngành nghề, lĩnh vực SXKD tại Chu Lai, gồm: Sản xuất lắp ráp ô tô, CNHT & Sản xuất LKPT, Cơ khí, Đầu tư xây dựng, Nông - Lâm nghiệp, Logistics, Thương mại - Dịch vụ. 

LUX03291.JPG
 
 _DSC1705.JPG

 _DSC1700.JPG

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch THACO ông Trần Bá Dương đã chỉ rõ những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm và thách thức đặt ra trong giai đoạn phát triển mới sau năm 2018, đồng thời lưu ý: Năm 2019 được xem là bước ngoặt mới của THACO trong việc thực hiện chiến lược phát triển đa ngành. Trước thách thức mới, đòi hỏi trước tiên là ý chí dám thay đổi, dấn thân và nỗ lực thay đổi để phát triển. Đây là cột mốc thay đổi cơ bản và toàn diện của THACO, trong đó, Thaco Chu Lai trở thành hệ sinh thái công nghiệp với các lĩnh vực, ngành nghề bổ trợ cho nhau, mang tính tích hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh.

IMG_9720.JPG
 
Tất cả phải được đổi mới từ chiến lược, ý chí, thế hệ lãnh đạo đến cách tiếp cận và con người; trong đó, phải đặc biệt lưu tâm đến công nghệ, phương án kinh doanh, công tác quản trị và nhân sự. Công tác quản trị phải đồng bộ với việc thực hiện chiến lược, trong đó quản trị nhân sự rất quan trọng; cụ thể phải tập trung tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy để tạo nên hệ thống quản trị đồng bộ, hiệu quả và quản trị nghiệp vụ phải được xây dựng đủ mạnh để thực hiện công tác tham mưu, quản trị. Đặc biệt, mỗi nhân sự phải thấy đây là cơ hội để phát triển, phải tự nâng cấp chính mình để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; đồng thời rèn luyện ý chí mạnh mẽ và quyết tâm cao để tạo ra sức mạnh mới, theo kịp sự phát triển.