IMG_4675.jpg

Hội nghị đã được nghe Ban Giám đốc trình bày về định hướng hoạt động kinh doanh xe thương mại và xe du lịch trong năm 2017, hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối – bán lẻ ô tô theo cấu trúc mới, đề án nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động Chi nhánh tỉnh thành.

IMG_4689.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Bá Dương nhấn mạnh: vấn đề cấp thiết là tái cấu trúc để nâng cao hoạt động phân phối – bán lẻ; việc vận hành và phát triển mô hình Công ty Chi nhánh, tỉnh thành là tiền đề quan trọng trong chiến lược 2018 nhằm tăng thị phần xe của THACO; chú trọng đào tạo, tuyển dụng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, năng lực quản trị nhằm tạo ra nguồn nội lực mạnh mẽ để thúc đẩy và đảm bảo được sự phát triển bền vững của Công ty; nghiên cứu phát triển các dòng xe thương mại với tỷ lệ nội địa hóa trên 40% để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; xây dựng chiến lược kinh doanh đúng đắn, sáng tạo để tăng tính cạnh tranh trên thị trường, đưa THACO trở thành thương hiệu Việt Nam có vị trí hàng đầu tại khu vực.

IMG_4668.jpg

Hội nghị kết thúc với phần thảo luận sôi nổi, Ban Lãnh đạo đã lần lượt trả lời những vấn đề vướng mắc của CB.CNV xung quanh việc vận hành các Showroom theo cấu trúc mô hình Công ty Chi nhánh, tỉnh thành; quy trình hoạt động của hệ thống phân phối – bán lẻ với sự tham gia của hợp tác liên doanh Hyundai; phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ phụ tùng trong khối kinh doanh xe, đặc biệt là xe thương mại.

IMG_4719.jpg