HienmauVPTQ.jpg

Chương trình là một nghĩa cử cao đẹp được công ty tổ chức định kỳ hàng năm, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội, “một giọt máu, một tấm lòng” nhằm mong muốn góp phần công sức để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh. 
 
HienmauVPTQ1.jpg

HienmauVPTQ2.jpg
 
Năm nay, với sự hưởng ứng nhiệt tình từ CB.CNV, đã có 224 đơn vị máu đạt yêu cầu được lấy. 

HienmauVPTQ3.jpg
 
Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp THACO thực hiện chương trình này, các đơn vị còn lại sẽ lần lượt tổ chức hiến máu trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 tới đây.

HienmauVPTQ4.jpg

HienmauVPTQ5.jpg