dien_tap_chien_dau_1.jpg

Trải qua 2 nội dung: diễn tập cơ chế và diễn tập thực binh, đội ngũ lãnh đạo và CB.NV tham gia diễn tập cùng lực lượng tự vệ KPH đã được trang bị đầy đủ những kỹ năng cần thiết. Qua đó, tích lũy thêm những kinh nghiệm thiết thực, làm cơ sở để nâng cao khả năng sẳn sàng chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.