Trong 2 ngày 1/6-2/6/2023, THACO tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “AQ - Chỉ số vượt khó và 9 bí quyết thành đạt” cho 92 CB-NV Ban NVQT THACO và các TĐTV tại TP. Hồ Chí Minh.

Khóa học do Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài trực tiếp giảng dạy. Nội dung đào tạo với 2 chuyên đề đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích hướng dẫn cho học viên hiểu rõ và nâng cao chỉ số vượt khó, giới thiệu 9 bí quyết giúp thành công trong sự nghiệp.

THACO-tổ-chức-đào-tạo-chuyên-đề-“AQ---Chỉ-số-vượt-khó-và-9-bí-quyết-thành-đạt”-1

Mở đầu chuyên đề “9 bí quyết để lập nghiệp thành đạt”, Tổng Giám đốc THACO chia sẻ:

“Suy nghĩ tạo nên hành động.

Hành động tạo nên thói quen.

Thói quen tạo nên tính cách.

Tính cách tạo nên số phận”.

Ngoài năng lực, bằng cấp, kinh nghiệm chúng ta cần phải biết một số bí quyết để phát triển bản thân và thành đạt trong cuộc sống.

THACO-tổ-chức-đào-tạo-chuyên-đề-“AQ---Chỉ-số-vượt-khó-và-9-bí-quyết-thành-đạt”-2

Chuyên đề 9 bí quyết để lập nghiệp thành đạt đã giới thiệu để học viên tham khảo gồm: 4 bí quyết phần cơ bản Lập thân: kiên nhẫn- nguyên lý tự quản lý, sáng trí- nguyên lý tự lãnh đạo, chính tâm-nguyên lý ứng xử, lấy thiện làm gốc-nguyên lý đạo đức; 5 bí quyết phần nâng cao Thành đạt: quản lý một cách sáng tạo, biết cách lãnh đạo, được lòng người, cùng có lợi, tự hoàn thiện.

THACO-tổ-chức-đào-tạo-chuyên-đề-“AQ---Chỉ-số-vượt-khó-và-9-bí-quyết-thành-đạt”-3

Trong phần AQ - Chỉ số vượt khó, chuyên đề đã giới thiệu về khái niệm AQ, chỉ số đo lường và giải thích AQ; nâng cao AQ cho bản thân, người khác và tổ chức của Tiến sĩ Paul G. Stoltz chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực AQ là tác giả các ấn phẩm nổi tiếng The Wall Street Journal, Harvard Management Update, Investor’s Business Daily, Asia 21..., Trong buổi học, các học viên được thực hành test chỉ số AQ, nhận kết quả đánh giá AQ và thực hiện bài thu hoạch sau đào tạo.

Với nội dung bài giảng phong phú, được chọn lọc giúp các học viên có thể áp dụng trong công việc và vượt khó trong các nghịch cảnh để thành công.