DHCD.jpg

Đến dự Đại hội, có đồng chí Đoàn Văn Đây - Phó Chủ tịch Thường trực và các đồng chí trong Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. Về phía THACO có sự tham dự của Ban TGĐ công ty; lãnh đạo các khu vực; lãnh đạo các Công ty, đơn vị, chi nhánh thuộc Thaco và KPH cùng 85 đoàn viên công đoàn đã tham dự.

DHCD_2015.jpg

Tại đại hội, sau khi đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo nêu rõ mục tiêu chung của Công đoàn trong nhiệm kỳ này là tái cấu trúc hệ thống tổ chức của công đoàn; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xứng tầm với sự phát triển của THACO; thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Với khẩu hiệu hành động: Tiếp tục vận động toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức, lao động tổ chức thực hiện thắng lợi khẩu hiệu hành động theo tinh thần nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III (2015-2020): “Văn hóa, kỷ luật, sáng tạo, hiệu quả, an toàn và hội nhập”.

DSC_1227.jpg
Ra mắt BCH Công đoàn mới

Các đại biểu cũng đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Công đoàn cơ sở THACO khóa mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020 một cách công bằng và minh bạch. Kết thúc phiên bầu cử, có 17 đồng chí được tín nhiệm và bầu vào BCH Công đoàn Cơ sở THACO khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.