KHOI THI DUA (1).JPG
Hội nghị đã báo cáo thi đua của Khối 9 trong năm qua, theo đó, các doanh nghiệp trong Khối đều đạt thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội như trao tặng học bổng, trao tặng nhà tình thương cho các hộ nghèo, hiến máu... Trong đó, Thaco là doanh nghiệp đạt thành tích tốt nhất với 1000 điểm tuyệt đối khi xuất sắc vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra trong năm 2015, được đề nghị tặng bằng khen và cờ thi đua hạng Nhất, đồng thời được bầu làm Cụm phó trong năm 2016. 

KHOI THI DUA (2).JPG
 
Cuối hội nghị, các đơn vị cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2016. 

KHOI THI DUA (3).JPG