hoi-nghi-so-ket-cum-thi-dua-so-9-(2).jpg

Hội nghị được nghe Báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện chỉ tiêu đã ký kết thi đua của Khối thi đua số 9 trong 6 tháng đầu năm 2016, theo đó trong giai đoạn này, tất cả các doanh nghiệp đều đã đạt được kết quả tốt, vượt 50% chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, các đại diện doanh nghiệp cũng đã tham đóng góp ý kiến, thảo luận thông qua thang bảng điểm thi đua 2016 của Khối; thảo luận, thống nhất các chương trình hoạt động xã hội từ thiện, văn thể mỹ 6 tháng cuối năm… Cuối Hội nghị, các thành viên trong Khối đều bày tỏ sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sắp tới đồng thời tích cực phát động và triển khai các phong trào thi đua, khen thưởng tại đơn vị. 

hoi-nghi-so-ket-cum.jpg