dien dan doanh nghiep.jpg

Chủ đề của VBF giữa kỳ 2017 là “Tăng cường liên kết khu vực đầu tư nước ngoài với đầu tư trong nước trong bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới” nhằm thảo luận những giải pháp hỗ trợ DN nhỏ và vừa liên kết với doanh nghiệp FDI, tham gia chuỗi sản xuất khu vực và thế giới, tiến tới xoá bỏ ranh giới quốc gia trong sản xuất. Diễn đàn đã tạo cơ hội đối thoại giữa Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng các nhà tài trợ và cơ quan ngoại giao nhằm thúc đẩy và cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam, thu hút đầu tư khu vực tư nhân trước tác động của các chính sách toàn cầu như TPP, EVFTA, RCEP, Công nghiệp 4.0… 

Thay mặt ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT THACO, hiện là Đại diện Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) - tham dự diễn đàn, ông Phạm Văn Tài – Phó TGĐTT THACO, đã chia sẻ một số ý kiến và đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp ô tô của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập như: Chính phủ cần có những chính sách bảo vệ thị trường ô tô trong nước; các chính sách liên quan đến công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ cần nhất quán và đồng bộ trong thời gian tối thiểu là 10 năm, phù hợp với xu thế hội nhập và tạo sự yên tâm để có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi giá trị; cần có nhiều chính sách khuyến khích phát triển CN hỗ trợ như miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho tỷ lệ phần trăm linh kiện phụ tùng được nội địa hóa, sớm giảm thuế nhập khẩu linh kiện CKD về 0%,…