thieunhi.jpg

Trong đó, Chi nhánh KVBB đã trao 1683 phần quà, chi nhánh KVNB trao 2027 phần quà, KPH Chu Lai là 5453 và VPTQ là 159 phần quà cho con CB.CNV.

^460AE36F2168BD283096C6E11300444AC97BFB728EB8A55339^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
 
Chương trình là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo THACO đối với con CB.CNV, động viên các em luôn phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong học tập.