Dao_Tao_PC.jpg

Nội dung đào tạo được chia thành 2 phần bao gồm: Đào tạo kiến thức về sản phẩm Kia: Kia Morning, Kia K3, Kia New Sorento, giới thiệu các ưu điểm về sản phẩm và lợi thế cạnh tranh so với đối thủ và hướng dẫn thực tế và lái thử xe Kia K3, Kia New Sorento. Kết quả đạt được: Đa phần các học viên nắm được các ưu điểm nổi bật và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm Kia so với đối thủ để phục vụ hoạt động bán hàng, được lái thử và cảm nhận các ưu thế, tính năng các sản phẩm trọng điểm ( New Sorento, K3) trong dải sản phẩm “Công nghệ mới, đẳng cấp mới”