IMG_0039.JPEG

Hội nghị đã tổng kết công tác thi đua năm 2020, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021, đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2020 của các đơn vị trong Khối và đề ra phương hướng, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị trong khối đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cung cấp các dịch vụ tài chính góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Khối không tổ chức được hoạt động chung nhưng các đơn vị trong khối cũng đã chủ động tổ chức những hoạt động vì cộng đồng với hàng chục tỷ đồng như: tặng nhà tình thương, hỗ trợ hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người lao động và người nghèo vượt qua ảnh hưởng của dịch Covid-19…

IMG_0079.JPEG

Khối thi đua số 9 hiện có 14 đơn vị, là khối thi đua có số lượng đơn vị tham gia đông nhất và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Tài chính ngân hàng, sản xuất, kinh doanh dịch vụ và đặc biệt có 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.