giai_thuong_peugeot.jpg

Đây là giải thưởng dựa trên số lượng phát triển showroom Peugeot đạt chuẩn 3S toàn cầu của các nhà phân phối tại mỗi quốc gia có tốc độ phát triển hệ thống phân phối nhanh nhất. Đồng thời, giải thưởng này cũng minh chứng cho việc Thaco rất coi trọng, đầu tư xây dựng hệ thống showroom và xưởng dịch vụ trong chiến lược phát triển thương hiệu và dòng xe Peugeot tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, Thaco đã khai trương 7 showroom Peugeot trên toàn quốc, trong đó có 2 showroom ở miền Nam, 4 showroom ở miền Bắc và 1 showroom ở miền Trung. Theo kế hoạch, con số này sẽ nâng lên 13 showroom vào cuối năm 2014.