Hội nghị tổng kết chương trình _Quảng Nam chung tay vì người nghèo_.JPG
 
Hội nghị tổng kết chương trình Quảng Nam chung tay vì người nghèo
 
Hội nghị tổng kết chương trình.JPG
 
Hội nghị tổng kết chương trình Quảng Nam chung tay vì người nghèo
 
THACON~2.JPG
 
THACO nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam tại hội nghị tổng kết
chương trình Quảng Nam chung tay vì người nghèo

THACON~1.JPG

THACO nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam tại hội nghị tổng kết
chương trình Quảng Nam chung tay vì người nghèo

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.

TRAOTN~2.JPG

Trao tặng 152 máy lọc nước cho các trường học tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

TRAOTN~1.JPG

Trao tặng 152 máy lọc nước cho các trường học tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết do THACO tài trợ.jpg

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết do THACO tài trợ

Hỗ trợ xây nhà cho đồng bào Trà Leng - Quảng Nam.jpg

Hỗ trợ xây nhà cho đồng bào Trà Leng - Quảng Nam

Trong nhiều năm qua, THACO đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình nghèo vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ năm 2016 đến nay, tổng giá trị THACO đã tài trợ cho các hoạt động này trên cả nước là 720 tỷ đồng, gồm: ủng hộ quỹ Vì người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xây cầu giao thông nông thôn, tặng quà Tết cho người nghèo, hỗ trợ kinh phí mổ tim cho bệnh nhân nghèo, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai...